חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

דיפון שיגומים

השימוש בדיפון משיגומים הוא במקרים שהאדמה הנה אדמת חול רווית מים. כאשר עומק החפירה עולה על 3 מטרים יש להבטיח את יציבות השיגומים על-ידי התקנת תומכות או עיגונים.

 

תהליך הקמת הדיפון

1. תקיעת שיגום בקרקע. בעזרת פטיש פנאומטי על-ידי מתן מכות או דחיפה עם רעידות של השיגום לכל היקף בור החפירה.

2. הוצאת אדמה מהחפירה - לאחר שכל השיגומים תקועים בקרקע ניתן להתחיל להוציא אדמה מהחפירה בעזרת מחפר.

3. הבטחת יציבות השיגומים על-ידי התקנת תומכות או עיגונים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים