מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

מתח וזרם בישראל

מתח חד פאזי-

220 וולט 50 הרץ.  

מתח שלוב-380 וולט 50 הרץ.

מתח נמוך מאוד-עד 50 וולט.

מתח נמוך-בין 50 וולט ל- 1000 וולט.

מתח נמוך ברשת כבלים-עד 65 וולט.

מתח גבוה-מעל 1000 וולט.

 

תזכורת

וולט-יחידת המתח החשמלי. 

הרץ- יחידת התדירות בזרם חילופין.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים