בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

נושאי משימה 

 

נושא למשימה מספר 33-001:

הכן סקר מפגעים למוסך, הצג תמונות נילוות וכתוב את המלצותיך לתיקון המפגעים

 

נושא למשימה מספר 33-002:  

הכן רשימת תיוג לבדיקות במוסך באחד הנושאים הבאים:
 -   מתקני הרמה (מגבהים ואביזרי הרמה)
 -   כלי עבודה
 -   עבודה מעל ומתחת הרכב
 -   מחסן חלפים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים