זכוכיות ועבודות זיגוג

נושאי משימה מספר 48001+ 48002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 48001
 
1. אתר וצלם במקום עבודתך מעקה בטיחות עשוי זכוכית והכן עבורו רשימת תיוג לבדיקה

     בטיחותית   שלו ושל המשתמשים בו.

2. מהם לדעתך היתרונות והחסרונות הגלומים בזכוכית?


נושא משימה מספר 48002
1. בעת בדיקה בטיחותית, נתקלת במעקה זכוכית אשר הורכב בשול  מגרש כדורגל, המפריד 

    בין השחקנים לקהל לכל אורך השול. חווה דעתך על הסיכונים הכרוכים בכך ותן פתרונות לבעיות אלו.

2. באיזה סוג של זכוכית היית משתמש ליצירת כובע מגן בעל מסכת פנים?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים