מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

מיקום המכונות בבית המלאכה

אחד מהדברים שיש להקפיד עליהם בעבודה עם מכונות, הינו מיקום המכונות בבית המלאכה ובמפעל. יש לשים לב למתן איזור עבודה בטוח לעובד ומאידך להקפיד על צרכי ומעבר בטוחים מסביב ובקירבת המכונות.

 

מיגון ע"י קביעת מיקום/מרחק

אחת מצורות המיגון הינה בעזרת קביעת מיקום/מרחק מתאימים.
את המכונה יש להציב כך שהיא או חלקיה לא ייצרו סיכונים לעובד במהלך עבודה שגרתית.
ניתן לבצע זאת ע"י מיקום המכונה ליד קיר מגן למשל.
בנוסף לכך, גדרות ומחסומים יכולים להגביל את הגישה למכונות.
דרך אחרת הינה לקבוע את החלקים הנעים במקומות גבוהים שהגישה אליהם קשה במיוחד.
את תהליך ההזנה למכונה והוצאת החומר ממנה ניתן וצריך גם למגן וכמו כן יש להציב את עמדת הבקרה של המפעל במרחק בטוח מספיק מהתהליך המסוכן.

 

סוגי הזנה והוצאת חומר

 

הזנה אוטומטית:
איור מס'
50 מראה מנגנון הזנה אוטומטי למכבש.
איור מס'
51 מראה מנגון הזנה אוטומטי למסור, המאפשר הזזת החומר המעובד למרחק קבוע בכל חיתוך וחיתוך.
הזנה חצי אוטומטית:
במערכת מסוג זה, משתמש המפעיל באביזרי עזר לקביעת החלק המעובד לפני ההפעלה ולאחר מכן אין גישה לאיזור המסוכן.
איורים
52, 53, 54, 55, 56, 57 מראים מנגנון הזנה חצי אוטומטי למכונות שונות.
הוצאת חומר אוטומטית:
נעשית בעזרת לחץ אויר או עזר מכני על מנת להסיר את החלק המעובד ממקום העיבוד. לעיתים תהליך הוצאת החומר המעובד מלווה במגן משולב להפסקת פעולת המכונה עד שחלק מתהליך ההוצאה מתקיים.
איורים
58, ו-60 מראים הוצאת חומר עם מנגנון אוטומטי.
הוצאת חומר חצי אוטומטית:
איור
61 מראה מערכת להוצאת חומר בצורה חצי-אוטומטית.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים