ציוד מגן אישי

נושאי משימה מספר 40001 + 40002

ציוד מגן אישי 

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 40001:
בחן את מקום העבודה שלך ובחר מחלקה מסויימת אחת בה תתמקד במשימה זו.
הערך את הסיכונים הכרוכים בעבודות השונות המבוצעות במחלקה זו והכן תוכנית מסודרת למיגון העובדים בציוד מגן אישי.
הערה: במשימה זו עליך: א. להעריך את הסיכונים במחלקה הנבחרת.
                                  ב. להכין תוכנית למיגון העובדים.
הבא דוגמא מתוך אחד האתרים שבביביליוגרפיה וציין את שם האתר ושם המאמר.

 

נושא משימה מספר 40002:

הבא 5 דוגמאות שונות מתחומים וענפים שונים במקום עבודתך, בהם ניתן לשפר את תנאי בטיחותו וגיהותו של העובד, מבלי להשתמש בציוד מגן אישי.
הדוגמאות יכולות להיות ישימות ל:

-שינוי מתקנים/ ציוד/ כלים.

-שינוי תנאי סביבה.

-שינוי תהליכי עבודה.

-שינוי הוראות ונהלים.

-וכדומה.

הבא דוגמא מתוך אתר אינטרנט "מוסמך", ציין את שם האתר ושם המאמר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים