מקום מוקף

נושאי משימה מספר 30001 + 30002

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 30001:

הכן סקר סיכונים למקום מוקף במקום עבודתך, מלווה בתמונות.

רשום את המלצותיך להפחתת הסיכונים שגילית.

 

נושא משימה מספר 30002:  

חווה דעתך בפרוטרוט ביחס לכמות האנשים הנדרשת בכניסה למקום מוקף – מכון ביוב.

הסבר את תפקידו של כל אחד מהמשתתפים בתהליך.

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה