ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

אלו נתונים שיש לשקול בכל פעם שמבצעים הערכת סיכון מסוג זה.

 

טבלה: דוגמא של תכונות ממסים שונים ותקרות חשיפה מותרות:

כינוי כימי

ממס

תקרת

תקרת

נקודת

לחץ אדים

נקודת

טמפרטורת

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים