ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

s

2

הכנת חומר לריתוך


עובי מתכת האב קובע את אופן הכנתה לקראת הריתוך. בפחים דקים משיגים בנקל חדירה מלאה של התפר. בפחים עבים יורת יש להשאיר מרווח ביניהם. מעל עובי מסויים, יש להכין מדרים מצד אחד או משני הצדדים של החומר. הכנת מדרים משני צידי הפח חוסכת תיל ריתוך ב-50%, לעומת מדר חד-צדדי, וכן היא מצמצמת בהרבה את כמות הגז הדרושה לריתוך.


לפני ביצוע הריתוך, רצוי לחבר את הפחים על-ידי "תפיסות". בתפרים קצרים רצוי להתחיל את התפיסות ממרכז הפח את הצדדים. בתפרים ארוכים – מן הצדדים אל המרכז (ראה בציור האחרון). המרחק בין התפיסות גדול פי 25 בקירוב, מעובי הפח. 

בציור הבא מתואר אופן הכנת הפחים בעלי עובי שונה לביצוע מחברי השקה. 
להלן מובאות הוראות כלליות להכנת הפחים לריתוך:

 

א. פחי פלדה על 1.5 מ"מ רצוי לרתך בהפשל, ללא תוספת תיל רתוך. את ההפשלה עושים ביד או בעזרת מכשירים מיוחדים. 
 אפשר להתיך לגמרי את ההפשל ולהעביר את החומר מעבר לפח (הקו המרוסק בציור הבא).

ב. פחים עד 1.5 מ"מ אפשר לרתך גם מצד אחד בעזרת תיל. יש להקפיד על חדירה מלאה של אמבט ההיתוך.

ג. בפחים מעל 1.5, יש להשאיר מרווח   =b; עד לעובי של 3 מ"מ מבצעים ריתוך חד-צדדי. מעל 3 מ"מ ועד ל-8 מ"מ אפשר לבצע ריתוך דו-צדדי בבת אחת בשני מבערים.

ד. בפחים מעל 3 מ"מ יש להכין מדר V מעל 90-60. עד 12 מ"מ עובי אפשר לבצע תפר חד-צדדי.

ה. בפחים מעל 12 מ"מ יש להכין מדד כפול (X) של מעל 90-50 בכל צד, ורצוי לבצע בבת-אחת תפר דו-צדדי בשני מבערים. 
כללים אלה מתאימים לפח שטוח, מבלי להתחשב במידותיו האחרות מלבד עוביו. בריתוך צינורות או פרופילים שונים מפלדה, עובי החומר הוא גדול בהרבה מזה שצויין לעיל.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים