ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

טכניקת הריתוך בגזים


את המקום הטעון ריתוך ואת השפות הצמודות אליו במרחק של 15-20 מ"מ, יש לנקות היטב מלכלוך, שמנים וחלודה. את זחל הריתוך אפשר לבצע בהשקה או בפינה. כדי לקבל זחל ריתוך בעל טיב מעולה, יש לבחור במבער המתאים לעובי ולמוליכות החומר המרותך, לכוון בצורה הנכונה את להבת הריתוך ולבחור בכיוון הריתוך המתאים. כדי להוסיף תיל ריתוך, יש להתיך תחילה את שפות מתכת היסוד עד להיווצרות אמבט היתוך משותף ולאחר מכן להכניס לתוכו את התיל. יש להוסיף תיל רק במידת התקדמותו של אמבט מתכת היסוד. התיל מספק את החומר למילוי השקע ויוצר את התפר בצורת זחל.

 

התיל סופג מן האמבט את החום הדרוש להיתוכו ומונע על-ידי כך חימום יתר של האמבט. את המבער יש להחזיק באופן כזה שהחומר יהיה במרחק של 3-6 מ"מ מגרעין הלהבה ויימצא באיזור החיזור שלה ליד תיל הריתוך. אין גרעין הלהבה צריך לגעת לא בחומר ולא בתיל, כי מגע כזה גורם לפיחמון התפר.


מהירות החימום של המתכת בריתוך תלויה במידה רבה בזווית הנטיה של ציר פיית המבער כלפי החומר. ככל שגדלה זווית זו, יתחמם החומר מהר יותר. כדי למנוע את שריפת המתכת, יש לקבוע זווית אופטימלית של המבער בהתאם לעובי החומר.

 

את תיל הריתוך יש להחזיק בזווית של    40-30 כלפי החומר.

בהתאם לכיוון תנועת המבער והתיל,

מבחינים בריתוך שמאלה ובריתוך ימינה.

 

בריתוך שמאלה (א), שהוא הנפוץ ביותר, מעבירים את הלהבה, מכיוון זחל הריתוך על פני האמבט בעקבות התיל – שמאלה. לשם כיוונון נכון של מהירות החימום ולהיווצרות זחל בעל רוחב מתאים, מבצעים – נוסף על התנועה לאורך – גם תנודות לרוחב, הן במבער והן בתיל.


בריתוך ימינה, מכוונת הלהבה אל התפר עצמו. המבער מתקדם באופן הדרגתי, קצה התיל טבול כל הזמן באמבט, הוא בוחש את המתכת ומרחיק על-ידי כך את הגזים ואת הסיגים שבאמבט. בריתוך ימינה משתמשים לגבי חלקים שעוביים עולה על 5 מ"מ. לשיטת ריתוך זו דרושה מקצועיות גבוהה של הרתך. הודות לניצול הרב יותר של החום, עולה יעילותה של שיטה זו על הקודמת ב-25%-20%. היא גם חוסכת כ-25% מכמות הגזים לעומת הריתוך שמאלה.


בחירת השיטה תלויה גם במצבו של החומר במרחב; במצב אופקי הקובע הוא עובי החומר; במצב מאונך מבצעים, כרגיל, ריתוך עולה, לפי השיטה השמאלית, ללא תלות בעובי המתכת.


תפרים במאוזן על משטח אנכי או תפרים מעל לראש, רצוי לבצע בשיטה הימנית, משום שבמצבים אלה כיוון הלהבה מנוגד לכיוון שפיכת החומר מן האמבט, והם מאזנים זה את זה. 

O

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים