סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

עבודה נכונה בשימוש בסולם

  • בבחירת הסולם המתאים למשימה

  • דיקת תקינות הסולם לפני השימוש (כולל תווית המאשרת עמידה בתקן ישראלי 1847 או בתקן אירופי EN131  )

  • מיקום והצבת הסולם באופן נכון

  • עליה נכונה על הסולם וירידה ממנו

  • שימוש בציוד נדרש ומאושר

 

לפני העלייה על הסולם בדוק :

.1תווית העומס של הסולם

.2שלבים, תומכות ומפרקים, לשלמות  ותקינות

.3יציבותם של החיבורים

.4הרגליות למניעת החלקה לתקינות

.5ניקיון הסולם 

סולם הינו כלי טיפוס או מעבר ולכן יש להימנע מביצוע עבודה על גביו                

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים