בניית פיגום לא נכונה 

  

פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002


נושא משימה מספר 51001
 1. איזה סוגי פיגומים אסורים כיום בשימוש?

2. מה תפקידו של בונה פיגומים מקצועי ומתי נזקקים לו?

3. מדוע ומתי לדעתך, יש להשתמש בציוד הגנה לעבודה בגובה, בזמן עבודה כלשהי על פיגום?

 


נושא משימה מספר 51002
1. צלם שלושה פיגומים שאינם תקינים והסבר מהם הליקויים שגילית?

2. נתח אירוע של נפילת עובד (היפותטית) מפיגום – מנה מספר סיבות אפשריות לתוצאת האירוע והסבר אותם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים