מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

שגיאות בתכנון

 

במהלך התכנון ולאחר מכן גם בבדיקה, יכולות ליפול שגיאות ובהן לדוגמה:

 

● 1 תכנון ללא התייחסות ראויה לסוג המבנה;

● 2 אי התייחסות לתקן הנכון;

● 3 שימוש במתז לא מתאים לפונקציה אותה הוא אמור למלא;

● 4 חיוב שטחים לא נכון למיקום המתזים;

● 5 אי התייחסות נכונה למיקום המתזים. 

לתחילת הקורס

קדימה

לרשימת הקורסים

אחורה