מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

שגיאות בתכנון

 

במהלך התכנון ולאחר מכן גם בבדיקה, יכולות ליפול שגיאות ובהן לדוגמה:

 

  1. תכנון ללא התייחסות ראויה לסוג המבנה;

  2. אי התייחסות לתקן הנכון;

  3. שימוש בגלאי לא מתאים לפונקציה אותה הוא אמור למלא;

  4. חישוב שטחים לא נכון למיקום הגלאים;

  5. אי התייחסות נכונה למיקום הגלאי (מרחקים מותרים מפתחי יציאה, פתחי יניקה, מחיצות,

  6. מדפים, מערכות איוורור ומיזוג וכיוצא באלה).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים