חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

דיפון תא הגנה

דיפון תא הגנה מורכב משתי דפנות שחלקן התחתון חד בצורת להב על-מנת שניתן יהיה להחדיר את הדפנות דרך האדמה.

 

בחלק העליון של תא ההגנה יש זיזים המאפשרים להרכיב על התא תא נוסף במקרים בהם עומק החפירה הנדרש גבוה מגובהו של תא הגנה אחד.

 

תהליך הקמת הדיפון

1. חפירת התעלה במחפר לעומק של כמחצית מגובה תא ההגנה.

2. החדרת תא הגנה. ניתן להכות על תא ההגנה בעזרת כף המחפר כדי שיחדור לסלע בעזרת הסכינים.

3. המשך הוצאת האדמה מהחפירה על-ידי המחפר. תא ההגנה אמור לרדת עם התקדמות החפירה. במקרה שתא ההגנה אינו יורד, ניתן להכות עליו בעזרת כף המחפר.

    

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים