גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

תרגיל קצר

לפניך איור בנושא גישה ומעבר

   

  

                                                     האם המוצגים בתמונה תקינים? לא תקינים?

                                                                        רשום מה מצאת.

  

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים