גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

דוגמאות לדבר החקיקה

 חלק חוצה ושב במכונה אוטומטית

     

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים