מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

סיכום ביניים
 
עד לנקודה זו למדנו ש-


- זרם חשמלי נוצר עקב תנועת אלקטרונים חופשיים.
- האלקטרונים זורמים כתוצאה מאנרגיה חשמלית המופעלת עליהם.
- ניתן לייצר חשמל באמצעים: כימיים, אור, חימום, לחץ, מגנטיות וחיכוך.
- כשהזרם זורם הוא מבצע עבודה חשמלית.
- עבודה חשמלית ביחידת זמן נקראת הספק חשמלי.


במעגלי זרם חילופין AC קיימים שלושה סוגי הספקים:

- הספק ממשי 

- הספק מדומה

- הספק ריאקטיווי

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים