רשימות ותיוג 

נושאי משימה 

 

נושא משימה מספר 37005:
לפניך רתך המבצע את עבודתו (ריתוך צנרת) בתחנת גז טבעי שאינה מוגזת.

פניך רתך המבצע את עבודתו (ריתוך צנרת) בתחנת גז טבעי שאינה מוגזת.

הנך מתבקש לכתו ברשימת תיוג לבחינת הסיכונים הקשורים במהלך עבודתו

(החל מכניסה לתחנה ועד ליציאתו ממנה).

על הרשימה להכיל לפחות 18 פריטי בדיקה שונים.

 

 

 

 
 

נושא משימה מספר 37006:                                                                                               
לפניך תעלה/חפירה ובה צנרת לחומר מסוכן.

הנך מתבקש לבנות רשימת תיוג לבחינת הסיכונים הקשורים במהלך

עבודתו הצפויה של עובד אחזקה במקום (החל מכניסה לתעלה ועד ליציאתו ממנה).

על הרשימה להכיל לפחות 18 פריטי בדיקה שונים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים