מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

עבודה במכונה ללא מגינים

 

על אף שפקודת הבטיחות בעבודה שוללת עבודה במכונה ללא מיגונים ומחייבת מיגון לבטח, הרי שבמקרים מסויימים מאפשרת הפקודה לבצע עבודות מיוחדות ללא מגינים, ו/או המחייבות פרוק המגינים. עבודות אלו הינן עבודותו כיוונון, ויסות, סיכה וגירוז מכונות, שאותן יש לבצע אך ורק על-ידי אדם כשיר כמשמעותו בחוק (גבר מעל גיל 18, שקיבל הכשרה מתאימה, עובד עם בגדי עבודה מתאימים וקיבל לצורך עבודותיו אלו מינוי מיוחד ממעבידו).
בעבודות אלו יש להקפיד על אמצעי זהירות מיוחדים כמו ההגנות הנראות באיור
68 לעבודות בחשמל, איור 69 לעבודות במערכות מכניות ואיור 70 לעבודות במערכות הידראוליות ופניאומטיות.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים