שילוט וסימון

נושאי משימה מספר 44001 + 44002

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 44001:
אסוף קבוצת עובדים (בין 10 ל- 20 עובדים) והצג בפניהם 6 סוגי שילוט שונים, הנמצאים במקום עבודתך והמייצגים אזהרות שונות בתחום הבטיחות.
בקש מהם לרשום מה מייצג כל שלט.


בגמר הרישום, הסבר להם על כל שלט ושלט ולאחר שבועיים בצע את אותה המשימה שוב וראה מה ההבדלים שהתקבלו בין שתי הרשימות.
הערה: במידה ובבדיקתך יתקבלו תוצאות בלתי משביעות רצון- פעל בהתאם
לשינוי המצב, ע"י הדרכה נוספת ו/או שינוי השילוט הבלתי ברור.

 


נושא משימה מספר 44002:

א. צלם במקום עבודתך 2 אזורים שבהם לדעתך יש עומס רב של שילוטים וסימונים. הסבר את הסכנות הכרוכות בעומס זה במקום בו הוא קיים.

ב. צלם במקום עבודתך 2 אזורים שבהם השילוט אינו ברור לאלו הצופים בו. מה לדעתך צריך להיות השילוט המתאים באותם מקומות.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים