בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

ציוד ואביזרי הרמה

 

הכנת המשא לעבודה וקשירתו – הוראת עבודה 

חלק חשוב בעבודה עם עגורן הינו הכנה נכונה של המטען המיועד להרמה.
לשם כך יש לפעול לפי השלבים הבאים:

1. אתר את משקלו של המטען ובדוק הימצאו בטווח המשקל המותר לביצוע העבודה. חל איסור מוחלט להרים משא שמשקלו אינו י     ידוע.

2. אין להרים משא בתפזורת או שאינו מאוזן.

3. יש לנקוט באמצעים הנדרשים למניעת נפילת חומרים, אביזרי הרמה או כל פריט אחר אשר הורם.

4. יש לקשור מטענים ארוכים כגון קרשים או קורות, בינם לבין עצמם לבל יחליקו.

5. אין להרים בבת אחת מטענים אחדים אשר קשורים למענבים בנפרד, אפילו אם אין משקלם הכוללני עולה על גבולות המותר.

6. יש להתאים את כל אביזרי ההרמה – אונקלים, שרשראות, כבלים וכד', לעומס העבודה המותר ולמשימה.

7. יש לוודא כי המטען משוחרר מכל חיבור קבוע לקרקע או מבנה כלשהו.

8. יש להכין ריפוד לפינות המטען בצורה אשר תבטיח הרכבה ושימוש באביזר הרמה ללא פגיעה בו.

9. יש לשחרר את שרשרת ההרמה או כבל ההרמה מכל פיתול ומעיכה.

10. כדי למנוע החלקות המענב מפתח האונקל, יש להשתמש באונקלים בעלי הבטחה מיוחדת.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים