בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

נושאי משימה 

  
נושא משימה מספר 17003


בדוק את עוביים של כבלי החשמל המחוברים לציוד חשמלי.
ציין איזה מכשיר מחובר באמצעות כבל חשמלי עבה ואיזה דק ומדוע.
צרף לעבודתך את נתוני הצריכה וההספק של המכשיר כפי שמופיע על מדבקת היצרן.
הערה: בדוק וציין לפחות שלושה מכשירים שונים.

 


נושא משימה מספר 17004:
בדוק במקום עבודתך וציין לפחות שלושה אזורים בהם נמצאים מתקנים ו/או ציוד חשמלי מסוגים שונים.
ציין את הסיכונים הכרוכים בכל מתקן או ציוד.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים