עגלת חץ (לוח נייד מהבהב)

הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

פיקוח באתר - זיהוי מפגעים

אי מילוי הנחיות שבתכנית ובנהלים

 •  אתר לא מגודר הרמטית

 •  מרחקים לא נכונים בהצבת השילוט

 •  'ויתור' על אמצעים "מיותרים"

 •  עבודה שלא בשעות ההיתר

 •  תכנית לא מאושרת

חוסר ערנות לשינוי בתנאי האתר

 •  ביצוע "עיוור" של תכנית לא מתאימה

 •  התקדמות לשלב הבא בפרויקט ללא שינוי הסדרי בטיחות

 •  עבודות 'מתגלגלות' – ללא קידום אמצעים

 •  נזקים שנגרמו בשל מזג אויר, ירידת חשיכה, סינוור וכו'

 •  עיכובים ותקלות בעקבות נפחי תנועה משתנים

אי מילוי הנחיות לשימוש באמצעים

 •  עבודה ללא לבוש בטיחותי

 •  מעקה בטיחות לא תיקני

 •  תמרורים בעלי גודל לא תיקני

 •  אי כיסוי תמרור מטעה

 •  חומרים מחזירי אור לא תקניים

 •  אתתים רחוקים ללא מכשירי קשר

 •  פנסים מהבהבים לא תקניים

אי ביצוע פיקוח ובדיקות תקינות לאמצעים

 •  חרוטים נופלים

 •  סוללות/מצבר מהבהב/מבזקים גמורה

 •  אמצעי הפרדה זזים ממקומם

 •  חוסר באמצעים מכל סוג או ברזרבות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים