עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

שגיאות אפשריות בעבודת משמרת

 

חוסר שעות שינה ו/או שינה בלתי מסודרת עלולים להוביל לטעויות רבות במהלך העבודה.

הטעויות נובעות מחוסר ריכוז, עייפות, פעילות גופנית איטית ומהירות תגובה נמוכה לאירועים.

 

בין הטעויות הנפוצות אפשר לזהות:

-חוסר ריכוז בהפעלת ציוד וגרימת תאונות עקב כך

-עייפות והרדמות בשעת נהיגה

-תגובה איטית לאירוע חרום

-מאמץ יתר בעת ביצוע עבודות פשוטות

-אי זיהוי סימנים לתאונה בטרם התרחשותה

-אי עמידה בזמני ביצוע נדרשים

-דילוג על שלבי עבודה עקב חוסר ריכוז

-ביצוע עבודה לקויה

-ביצוע פעולות לא בטיחותיות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים