נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

פסילת נעלי מגן

 

את הנעליים יש לבחון בדיקה יומית למצבה הכללי.

במידה ואותרו הפערים הבאים, יש להשמיד את הנעליים:

חתכים, קרעים, חורים

סדקים במבנה הנעל

סוליות שחוקות או מפורקות

הנעליים יוחלפו לפי דרישות היצרן אחת לתקופה, גם אם לא היו בשימוש.

 

כמו כן יש להקפיד לנקות את הנעליים מאבנים, זכוכיות ומסמרים.

נעליים מבודדות חשמלית ו/או אנטי סטטיות ו/או מוליכות חשמל צריכות להיבדק תקופתית להתנגדות החשמלית שלהם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים