סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

דרישות התקן הישראלי לבדיקת תקינות סולם (המשך)

פיתול השלב: מפעילים על אחד השלבים מומנט בשיעור 50 ניוטון-מטר פעם בכיוון השעון ופעם בכוון נגדי וכך 10 פעמים ומוודאים שאין תזוזה בין השלב לעמוד בנקודות החיבור.

 

 

ריסון הסולם: סולמות בתצורת A נבדקים ביכולת התנגדותם לפיסוק ע”י הצבת רגליהם על משטחי גלגיליות. כוח בן 2600 ניוטון מופעל מראש הסולם. הסולם חייב לעמוד בעומס ללא עוות.

בדיקת ריסון הסולם

בדיקת פיתול שלב הסולם

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים