מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

מבנה תסקיר ומשמעותו 

לדוגמה לתסקיר נא ללחוץ על הקישור:

 

http://www.shagiv.co.il/Files/RAR/General/1.1-RAR.pdf

    

 התסקיר אם כן, מספק את הבאים:

-          זיהוי הציוד הנבדק, ובעליו, ע"י רישום פרטיהם

-          זיהוי הבודק המוסמך, מבצע הבדיקה

-          תאריך הבדיקה שבוצעה על ידי הבודק המוסמך

-          הסקה לגבי תאריך הבדיקה הנדרשת הבאה

-          רישום הפגמים שהתגלו במהלך הבדיקה

-          אישור/אי-אישור הציוד שנבדק 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים