מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 63001
1. בדוק במקום עבודתך את סוגי המערכות ההידרוליות. הכן נוהל לבדיקה בטיחותית של הציוד.

2. בדוק במקום עבודתך את סוגי המערכות ההידרוליות. אבחן וצלם שלושה מקומות עם נזילות.

   הסבר מה הסיבות להם ומה הפתרונות המוצעים?

 


נושא משימה מספר 63002
 1. בדוק במקום עבודתך את האביזרים במערכת הידרולית כלשהי. תאר בצילום ובמלל

   את סוגי האביזרים שמצאת.

2. בדוק במקום עבודתך את סוגי המערכות ההידרוליות. אבחן וצלם מערכת עם משאבת

   בוכנות ומערכת אחרת עם משאבת גלגלי שיניים. הסבר מה הסיבות להרכבת משאבות מהסוג

   שהורכב (ולא מסוג אחר) במקום שמצאת?

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה