מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

בדיקות מומלצות למתזים:

רישום בדיקת המערכת לנזילות.

ביצוע הפעלות ניסיוניות.

טיפול במשאבות והפעלתן תקופתית.

רשימת תיקונים שבוצעו בתקופה.

רשימת שינויים שבוצעו בתקופה.

בדיקה כוללת של עבודת כל רכיבי המערכת, ע"י פתיחת ברז ביקורת, רישום כל הנתונים ובדיקת כל ההתרעות.

 המערכת צריכה לעמוד בדרישות תקן ישראלי 1569

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים