מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מיקום מערכות גילוי אש (המשך)

דוגמאות למקום המערכות לגילוי בהתאמה לסיווג השריפות:

 

שריפה מלווה בעשן

להבות הנוצרות מחומר בעירה כגון: עץ דלקים עשן אפור שחור, או שריפה מעשנת בה קיימים חומרי בעירה כגון: ניירת, כבלי חשמל והמייצרים לבסוף עשן לבן.

הגלאי המתאים: גלאי עשן- יוניזאציה או פוטואלקטרי.

שריפה עם חום רב

בשריפת חומרי בעירה כגון: ממיסים ושמנים.

הגלאי המתאים: גלאי חום לטמפרטורה קבועה או לקצב שינוי טמפרטורה.

שריפות פתוחות Pool Fires

בבעירה של מצבורי דלק נפלטת קרינה בתחום של UV, VISIBLE, IR.

הגלאי המתאים: גלאי להבה בתחום הרלוונטי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים