חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

סכנות בחפירות ועבודות עפר

.

השימוש בדיפון מלוחות עץ הוא בכל סוג אדמה כאשר אין עומס רב מדי על הדיפון, כלומר החפירה

אינה לעומק רב מדי.

בדיפון מעץ מקובל להשתמש בדיפון אופקי או בדיפון אנכי.

 

סוג     הסיכון                                              הסיבות                                                                   מניעה                                                           

התמוטטות דפנות                     1.שימוש בסוג דיפון לא מתאים לסוג חפירה.                  שימוש בדיפון היכן שנדרש

                                             2.מחסור בתמיכות וחיזוקים לדיפון.                               שימוש בדיפון נכון

                                             3.מחסור בדיפון היכן שצריך דיפון.                                 הרחקת עומסים

                                             4.לחץ חזק מידי על דפנות הדיפון מבניין סמוך,                ניקוז השטח מעל החפירה

                                               על שפת החפירה

 נפילת חומרים וכלי רכב           1.מיקום חומרים קרוב מידי לשפת החפירה                      הרחקת כל החומרים וכלי העבודה

לתוך החפירה                         2.פריקת חומרים ממשאית קרובה מידי לשפת                  משפת החפירה

                                              החפירה                                                                   הדיפון יבלוט 15ס"מ מעל שפת 

                                           3.כלי רכב ממוקמים קרוב מידי לשפת החפירה                  החפירה

נפילת עובדים לתוך                 1.עובדים שהלכו סמוך מידי לשפת החפירה                     הקמת גידור מתאים מסביב לחפירה

החפירה                                2.דפנות שהתמוטטו עקב דיפון לא מתאים או

                                              חוסר דיפון                                                                                                                                                              3.חוסר בתאורה בשעות הלילה

                                          4. חוסר בשילוט אזהרה

לכידת עובדים בחפירה          1.חוסר אמצעי מילוט מתאימים                                        הקמת סולמות ודרכי מילוט מתאימים

בזמן הצפתה                                                                                                          ומספיקים

הרעלת על-ידי גז הכבד         1.מיקום צינור פליטה לכיוון התעלה.                                 הרחקה מהחפירה של כלים וציוד

מהאוויר שחדר לחפירה         2.תעלה צרה נלכד האוויר                                               הפולט גז

                                                                                                                           ניתוק מוחלט של קווי ביוב,חשמל,גז וכו'

 

                                                                                                                                                                                                 

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה