חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

דיפונים מלוחות עץ

תהליך הקמת דיפון

הקמת דיפון בשלבים

1. חפירה לעומק של עד 1.2 מטרים.

2. הורדת לוחות עץ לכל דופן של החפירה לוחות הדיפון מורכבים מלוחות עץ, אופקיים בדרך כלל, ומחוזקים על-ידי קרשים אנכיים במרחק של 2 מטרים. אורכם 4 מטרים, בדרך כלל.

3. הרכבת הדפנות ושתי תמיכות בגבהים שונים בעזרת מוט טלסקופי או מוט עם הברגה בין שתי הדפנות.

4. חפירה נוספת לעומק עד 0.6 מטרים נוספים.

5. הורדת לוחות דיפון לכל דופן של החפירה.

6. הרכבת תמיכה בעזרת מוט טלסקופי או מוט עם הברגה בין שתי הדפנות.

 

יש לחזור על שלבים 4 - 6 עד שהחפירה תהיה בעומק המתאים.

 

במידה שאורך החפירה גבוה מ-4 מטרים יש לבצע את כל התהליך לפי תכנית.

הקמת דיפון בבת אחת

הכנה מראש של שתי דפנות בגובה החפירה + 15 ס"מ.

2. הכנת שני מגדלי הגנה בגובה השווה לעומק החפירה לפחות, ברוחב החפירה פחות כ-30 ס"מ.

3. חפירה לעומק הרצוי.

4. הורדת המגדלים במרחק של כ-3 מטרים זה מזה.

5. הורדת הפלטות.

6. עובד יורד בתוך המגדל ומקים תמיכות בין שתי הדפנות בעזרת מוט טלסקופי או מוט עם הברגה.

 

    

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה