גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

דוגמאות לדבר החקיקה

       עבודה על גג שביר / תלול

       שים לב לסיכונים הקיימים בצורת עבודה זו.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים