ציוד מגן אישי

נושאי משימה מספר 40001 + 40002

ציוד מגן אישי 

ביביליוגרפיה וירטואלית

עליך לאתר 2 אתרים רישמיים (מוסדות OSH של מדינות שונות) ועוד 2 של ספקים הדנים בציוד מגו אישי.
בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם, ובצע את נושא המשימה, תוך ציון שם האתר והבסיס למשימה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים