ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

סיכונים בריאותיים נוספים
ברשימה זו ניתן למצוא ממסים אורגנים שונים והשפעתם על בריאות העובד הנחשף להם.
רשימה זו אינה מושלמת ואינה מכסה תערובות ממסים, כטרפנטין, ספירט לבן וספירט ניתוח.

סוג ההשפעה

שמות נוספים

שם הממס

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים