בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

ציוד ואביזרי הרמה

 

בדיקת המענבים

1.יש לבצע בדיקה יומית – בדיקת ראייה של החוליות והאונקלים. 

2. מענבי השרשרת חייבים להיבדק ע"י בודק מוסמך לפני הכנסתם לשימוש ובכל חצי שנה.

3. יש לנקות את המענבים לפני הבדיקה.

4. יש לתלות את השרשרת או לפרוש אותה על משטח ישר. יש ליישר את הפיתולים ולמדוד את אורך המענב.

5. יש לפסול כל מענב שהתארך ב5% או יותר.

6. פסילת חוליות על פי הפרמטרים הבאים:

    א. הבלאי של החוליה גדול מ 10% של קוטרה.

    ב. קיימים חתכים , סדקים, חריצים, שקיעות ו/או סימני חלודה.

    ג. חוליה או חוליות מפותלות או מעוקמות.

    ד. התארכות חוליות השרשרת נוטות להיסגר ולהתארך.

7. יש לבדוק את החוליה הראשית, פיני עומס ואונקלים.

8. יש להוציא משימוש אונקלים שנפתחו יותר מ 10% מהמפתח הרגיל שלהם. המדידה מבוצעת בנקודה הצרה ביותר.

9. יש להפסיק מיד את השימוש בשרשרת שהתגלה פגם בחוליה או בחוליות שלה. יש לדווח לממונים.

10. תרשימי תיעוד של היצרן מציינים את העומס המותר על המענב ועל החיבור. יש לרשום את שם היצרן, סוג האונקל, מגבלת           העומס ותאריכי הבדיקה.

 

שיטות הרמה

1. יש להעריך את משקל המטען לפני ההרמה.

2. כאשר עלולה להיגרם פגיעה קשה, יש להחמיר במגבלת עומס העבודה.

3.י ש לאזן את המטען כדי למנוע מתח יתר על ענף אחד של המענב. ללא איזון המטען עלול להשתחרר ולהחליק.

4. יש לרפד פינות חדות כדי למנוע מעיכה של החוליות.

5. יש להחליף סוגרי ביטחון שבורים.

6. יש להקטין את עומס העבודה הבטוח בעת שימוש בשרשרת בטמפרטורות גבוהות מ 425 מעלות.

7. יש להרחיק את הידיים והאצבעות כדי למנוע הילכדותן בין המטען לשרשרת.

8. יש לאחסן את מענבי שרשרת על מדפים, באזורים המיועדים לכך.

   
ומה אסור לעשות:

1. לא לטלטל את המטען במהלך הרמה והורדה של המענב. 

2. אסור לגרור את השרשרת.

3. אסור לחבר שרשרת באמצעות בורג המוכנס בין שתי חוליות.

4. אסור לקצר שרשרת באמצעות קשרים או ברגים.

5. אסור להכניס בכוח אונקל לתוך חוליה.

6. חל איסור להשתמש בחיבורים מתוצרת עצמית. יש להשתמש אך ורק בחיבורים אשר נועדו במיוחד לשרשרת.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים