מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

בטיחות בהפעלת כלים ומערכות הידרוליות

 

יש להקפיד בבטיחות בהפעלת כלים ומערכות הידראוליות בנושאים הבאים:

•  מנוע

       -  מיגון חשמלי (נעילות חשמל).

       -  מיגון מכני.

•  משאבה

       -  מיגון מכני.

       -  התאמה פונקציונלית למערכת (ספיקה ולחץ).

       -  אבטחת אטימה נאותה של מערכת האטמים (אחזקה נכונה).

•  מיכל שמן

       -  בדיקת אטימות מיכל.

       -  בדיקת עובי דופן ובדיקה של סכנות קורוזיה.

       -  בדיקה שנועדה לוודא ניקיון סביבתי, כולל תקינות נשם המיכל, ברזי מילוי וניקוז.

       -  התאמת הנוזל ההידראולי למערכת.

•  שסתום פורק לחץ

       -  בדיקת תפקוד.

•  צילינדר דו כיווני

       -  בדיקת תפקוד.

       -  מיגון תחומי עבודה.

       -  בדיקת תקינות האטמים ושימון מתאים.

•  צנרת

       -  התאמת קוטר צנרת ועובי דופן ללחץ המערכת.

       -  התאמת חומר הצנרת לנוזל ההידראולי.

•  בדיקת תקינות הצנרת ואביזריה לעמידה בתנאי הלחץ.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים