בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

ביביליוגרפיה וירטואלית


לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם , ובצע את המטלה.

 

 http://www.panasonic.com/industrial_oem/battery

battery_oem/batteries_oem_home.htm

http://www.israel-electric.co.il/start.htm

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים