עגלת חץ (לוח נייד מהבהב)

הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

הגעה לאתר - עקרונות בטיחות בסיסיים

   בבואך לאתר, עליך לבחון את הבאים:

  • נראות צוותים בשטח

  •  תקינות הציוד

  •  הצבת תמרורים זמניים – עפ"י תכנית

  •  הגנה על עובדים

  •  סימון רכבי התראה ועבודה

  • תכניות והיתרים

  • סיום עבודות

הגעה לאתר- עקרונות בטיחות בסיסיים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים