ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

המבער לריתוך 
המבער הוא המכשיר העיקרי שבעזרתו מבצע הרתך את עבודתו. במכשיר זה מתערבבים הגז הדליק עם החמצן ביחס מתאים, המבטיח להבה בעלת תכונות רצויות. מבנה המבער תלוי בסוג הגז הדליק ובלחץ שלו.

  
בהתאם למטרות השימוש, מבחינים במבערים לריתוך, לחיתוך, להלחמה, לחיסום חיצוני, לריתוך בלחץ, וכו'. מצויים מבערים לריתוך-יד ולריתוך אוטומטי. בהתאם ללחץ הגז הדליק, קיימים שני סוגי מבערים:

מבערים עם מזרק (אינג'קטור) ללחץ נמוך

• מבערים ללא מזרק – ללחץ גבוה.

 

א.

מבערים ללחץ נמוך  

הנפוצים ביותר בתעשיה הם המבערים עם מזרק, המאפשרים לעבוד בגזים שונים, הן בלחץ נמוך והן בלחץ בינוני.

 

 

 

 

 

לכל קצה המבער מחובר מזרק משלו, ובו קדח לזרימת החמצן בהתאם לגודל המזרק. האטימה בין גוף המבער ובין קצהו נעשית הן באמצעות האטם והן באמצעות המזרק, ועליה להיות מושלמת. החמצן צריך לבוא במגע עם האצטילן רק בתא העירבוב, ולא לפני כן. חוסר האטימות המספקת גורם לחדירת החמצן לתעלת האצטילן. זוהי תופעה מסוכנת, המכונה "רתיעת אש" או "אש חוזרת" (BACK-FIRE), והיא עלולה להביא לידי התפוצצות המבער, ולעתים אף להגיע עד למחולל הגז.


כאשר לחץ הגזים גבוה מדי לעומת קוטר הנחיר,  נוצרת להבה סוערת, הנוטה להתסיס את אמבט ההיתוך. כאשר הלחץ נמוך, נעשית הלהבה רכה מדי. מבנה הנחיר קובע במידה רבה את צורת הלהבה, לכן יש להקפיד על ניקויו התדיר בשעות העבודה.


במבער ללחץ נמוך קיימת "מערכת קצוות", המאפשרת ביצוע ריתוך במתכות בעלות עובי שונה. גודל קצה המבער קובע את עובי החומר שאותו ניתן לרתך, וכמובן בו תלויות גם כמות הגזים הנצרכת.

 

מבערים ללחץ גבוה 

במבערים ללחץ גבוה משתמשים כאשר לשני הגזים (הדליק והחמצן) ץ שווה. במבערים אלה אין סידור ליניקה מואצת של הגז הדליק. שימושם מוגבל ביותר.

 

 

 

חוסם מים 
השימוש באצטילן בלחץ נמוך, עלול לגרום לאש חוזרת וכדי למנוע תופעה זו מותקנים על המערכת אבזרי בטיחות, כגון: בולמי להבה ו"מאבטחי זרנוק".


בעקרון בולם הלהבה – פיצול האש החוזרת באמצעות פילטר מיקרוני ללהבות  קטנטנות ועל-ידי כך לגרום להפסד חום. התוצאה: כיבוי הלהבה. נוסף על כך, מצויד הבולם בשסתום אל-חוזר וכן בשסתום חד-פעמי הנסגרת לחלוטין כשהטמפרטורה עולה על 300C וחוסם את פתחי הכניסה. שסתום זה יש להחליפו לאחר האש החוזרת.

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה