נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

סוגי נעלי מגן (המשך)

עמידות בסיכוני חשמל

אחת מההגנות שניתן לקבל מנעלי בטיחות, היא התאמת הנעליים לסיכוני חשמל כדלהלן :

נעליים מבודדות חשמל

 נעליים אלה הינן בעלות בידוד חשמלי (מבודדות) ומיועדות להגנה מפני סיכונים ממכת חשמל (התחשמלות , ) וזאת כאשר הסוליה נחשפת למתח חשמלי בתנאי יובש .

יש להדגיש שנעליים אלה לא מבטיחות הגנה של %100 כנגד מכת חשמל ויש לנקוט באמצעים אחרים נוספים.

נעליים מפוגגות/ מפזרות מטעני חשמל סטטי – אנטי סטטיות

 נעליים אלה מיועדות להקטין סיכוני חשמל סטטי על ידי הולכת ופריקת מטעני החשמל מגוף  האדם ולבושו לאדמה .

 הנעליים בעלות התנגדות חשמלית מעל  100K  אוהם לבין (1000 מגה אוהם).

נעליים מוליכות חשמל

נעליים אלה מתוכננות להקטין למינימום את סיכוני החשמל הסטטי, והן גם מיועדות להקטין למינימום את ההסתברות להצתת אדים דליקים של כימיקלים או חומרי נפץ.

 ההתנגדות החשמלית של הנעליים תהיה בין אפס ל- 100 K  אוהם.
 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים