סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

דרישות התקן הישראלי לבדיקת תקינות סולם (המשך)

חוזק הסולם נבדק ע”י העמסת כוח בן 1000 ניוטון על גבי הסולם כאשר הוא מוצב בצורת גשר.

בודקים שלאחר הסרת העומס אין תזוזה המעידה על כניעת החומר במקדם ביטחון של 1 ל 3 .

כפף הסולם נבדק ע”י העמסת כוח בן 750 ניוטון על הסולם המוצב כגשר (כפול מהעומס המקסימלי) . בודקים שהשקיעה אינה עוברת טווח נתון לפי נוסחאות התלויות באורך הסולם L.

בדיקת כפף הסולם

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים