מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

הציוד ומועדי הבדיקה הנדרשים בבדיקות בודק מוסמך

רשימת הציוד החייב בבדיקות תקופתיות ומועדי הבדיקה שלו

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים