מערכות פניאומטיות


נושא משימה מספר 64001
 
1. בדוק במקום עבודתך את סוגי המערכות הפניאומטיות. הכן נוהל לבדיקה בטיחותית של הציוד.

2. בדוק במקום עבודתך את סוגי המערכות הפניאומטיות. אבחן וצלם שלושה מקומות עם נזילות.

    הסבר מה הסיבות להם ומה הפתרונות המוצעים?

 


נושא משימה מספר 64002
 1. בדוק במקום עבודתך את האביזרים במערכת פניאומטית כלשהי. תאר בצילום ובמלל את סוגי

    האביזרים שמצאת.

2. בדוק במקום עבודתך את סוגי המערכות הפניאומטיות. אבחן וצלם מערכת עם מדחס. מה

    הבדיקות שיש לבצע לגבי מדחס זה?

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה