מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

עבודה והספק חשמליים -המשך


כאשר הזרם זורם דרך גוף חימום - תנור אפיה, דוד מים - מומרת האנרגיה החשמלית לאנרגיה תרמית. אם הזרם זורם במנוע חשמלי, נוצרת אנרגיה מגנטית ההופכת לאנרגיה מכנית - מקדחה, מתנע המכונית. כדי לחשב את העבודה החשמלית ואת
ההספק החשמלי (עבודה ביחידת זמן) משתמשים בערכים הבאים:

 

עבודה:
האנרגיה החשמלית המושקעת
-
ג'אול- וואט בשניה.

- וואט לשעה.

 

הספק: עבודה ביחידת זמן

- וואט

-  657 כוח סוס = וואט

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים