מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

הצבעים מיועדים לזיהוי טמפרטורת ההפעלה בהם מופעלים המתזים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים