מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מיקום מערכות גילוי אש

מיקום מערכות הגילוי מתוכנן  בהתאמה לגודל המבנה, סיווגו, הפונקציה לשמה נועד

וסיווג השריפה.

התכנון למבנים למגורים, לתעשייה, למוסדות חינוך בהם מסתובבים ילדים,

לבתי סוהר ועוד, שונה ממקום למקום ומחייב ניתוח נכון מצד המתכנן.

 

דוגמאות למקום המערכות לגילוי בהתאמה למבנה ולפונקציונליות:

מיקום רכזת : בבתי ספר, פנימיות ומוסדות פסיכיאטריים

בתי ספר: יחידת הבקרה תותקן או בחדר המורים או בחדר המנהל או בחדר

מדריכים או בדלפק אחיות. מיקום לחצנים: בסמוך לכניסה למבנה תותקן

יחידת בקרה משנית המוגנת במכסה שקוף, להגנה מפני השחתה (ונדליזם).

הלחצנים יותקנו בכול אחד מהמקומות הבאים:

ביתן השומר בכניסה למוסד | לשכת מנהל המוסד | לשכת סגן מנהל המוסד |

חדר המורים | חדר מדריכים או דלפק האחיות | המזכירות

 

דוגמא אחרת הינה קביעת מיקום גלאים בבית סוהר, אשר תיעשה לפי שיקול דעת

המתכנן או / וגם שרותי הכבאות.

לחצנים יותקנו לפחות בחדר מרכז שליטה ובחדר קצין הביטחון.

זכור: תכנון המערכת חייב לעמוד

בדרישות תקן ישראלי 1220

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים