חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

סוגי דיפון

דיפונים מלוחות עץ

.

השימוש בדיפון מלוחות עץ הוא בכל סוג אדמה כאשר אין עומס רב מדי על הדיפון, כלומר החפירה

אינה לעומק רב מדי.

בדיפון מעץ מקובל להשתמש בדיפון אופקי או בדיפון אנכי.

 

סוג     הדיפון                            סוג הקרקע המתאים                                         תהליך הקמת הדיפון

.אנכי                                              קרקע חולית                              הצבת דיפון עם התקדמות  חפירה כך  שלא נוצר                                                                                                               מצב בו חלק מדופן החפירה חשוף ללא דיפון  

אופקי                                       קרקע בעלת מידת יציבות                      הצבת דיפון עם התקדמות  חפירה כך שלעתים

                                                                                                       נוצר מצב בו חלק מדופן החפירה  חשוף ללא דיפון     

תהליך הקמת הדיפון:

ניתן להקים דיפון מלוחות עץ באחד משני האופנים הבאים:

.1 הקמת הדיפון בשלבים

.2 הקמת הדיפון בבת אחת.

השיטה הראשונה מסוכנת ואטית יותר. השיטה השנייה בטוחה ומהירה יותר.

    

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים