מה / אם

נושאי משימה 

 

נושא משימה מספר 37003:
לפניך רתך המבצע את עבודתו (ריתוך צנרת) בתחנת גז טבעי שאינה מוגזת.

הנך מתבקש לכתוב רשימת "מה/אם" מלאה, הכוללת בתוכה הסתברות לאירוע

הנבדק, חומרת האירוע

הצפוי והמלצות, לבחינת הסיכונים הקשורים במהלך עבודתו

(החל מכניסה לתחנה ועד ליציאתו ממנה).

על הרשימה להכיל לפחות 10 פריטי בדיקה שונים.

 

 

 

 

 
 

נושא משימה מספר 37004:
לפניך תעלה/חפירה ובה צנרת לחומר מסוכן.

הנך מתבקש לכתוב רשימת  "מה/אם" מלאה, הכוללת בתוכה הסתברות

לאירוע הנבדק, חומרת האירוע

 

הצפוי והמלצות, לבחינת הסיכונים הקשורים במהלך עבודתו

(החל מכניסה לתעלה ועד ליציאתו ממנה).

על הרשימה להכיל לפחות 10 פריטי בדיקה שונים. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים